Walne Zebranie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 czerwca 2018 00:00
 

Siedlce, 15.06.2018r

 

 

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” w Siedlcach informuje, że     w dniu 30.06.2018r odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków klubu.

Pierwszy termin godz. 1200

Drugi termin godz. 12.155

Miejsce – Dom Studenta -3 MAJA 49 sala nr.10

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania
  3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
  4. Wybory Komisji Mandatowo Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
  5. Złożenie sprawozdania z działalności Klubu za okres od 01.01.2017do 31.12.2017r
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  8. Dyskusja
  9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo Skrutacyjnej

10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

11. Przyjęcie uchwał

12. Zakończenie zebrania

 

ZARZĄD KLUBU

 

Sponsorzy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama